MORTEN I KERR - skilt og reklame i det offentlige rom

Logo  
SØK
SØK

    NAVIGASJON

Om Morten I Kerr

Om Morten I Kerr


MORTEN I KERR er et rådgivningsfirma innen visuell kommunikasjon og bedriftsprofilering med en arkitektfaglig bakgrunn og innfallsvinkel. Firmaets faglige profil og tyngde ligger i skjæringspunktet mellom: kommersielle interesser og offentlig lovgivning, visuell kommunikasjon og det offentlige rom, grafisk design og arkitektur
Les mer

Nyheter

Toolbox for an Environmental and Urban Sanity


Presentation held at the VeloCity conference in Seville on March 24, 2011 - assessing the environmental damage of motorized transportation and the need to internalize the external costs
Les mer

Bysykkelprosjekt mellom Fornebo og Lysaker?


Bærum kommune, Jernbaneverket og bedrifter på Fornebo ønsket å utrede mulighetene for å etablere en reklamefri bysykkelordning. Oppdraget for forprosjektet gikk til Morten I Kerr efter en anbudskonkurranse. Les rapporten her.
Les mer
Skiltseminar, november 2010

Skiltseminar, november 2010


Skilt- og dekorforeningen i samarbeid med Morten I Kerr avholdt seminar om norsk standard for skilting og endringene i lov (§ 30.3) og lokale vedtekter. Her er foredragene i pdf
Les mer
Profilering nr. 1, 2010

Profilering nr. 1, 2010


Les om opprustnngen av Vikaterrassen, lærlinger, ny giv for skilt- og dekorbransjen og intervju med Morten I Kerr før skiltseminaret i november 2010
Les mer
Nyheter Arkiv

Aktuelt

"Reklame og trafikkfare" - Håndbok 190


Veiledning for behandling av reklame langs offentlig veg
etter vegloven § 33 – «Reklameparagrafen»
Les mer

Ny plan- og bygningslov


§ 107, Skilt og reklame er erstattet av ny § 30-3, Skilt- og reklameinnretninger. Loven trådte i kraft 1. juli 2010. Den innebærer dramatiske forandringer i forhold til dagens lov og NOU 2005:12.Les mer

Oslo kommunes Skiltvedtekt


Oslo kommune vedtok våren 2009 ny vedtekt/forskrift med retningslinjer om skilt og reklame. Her er vedtekten med områdekart som nå gjelder for kommunen sammen med en rekke kommentarer/uttalelser forut for bystyrets vedtak
Les mer
Reklametårnene i Oslo

Reklametårnene i Oslo


Reklametårnene i Oslo skal fjernes og erstattes av nye tårn uten reklame. Disse skal settes opp i løpet av 2010, håper kommunen, efter en designkonkurranse. Avtalen koster kommunen 40 mill. kroner(!)
Les mer
Copyright Kerr.noPowered byPowered By Ptech